Calendario de Exames para o Curso Académico 2020/2021 do Grao en Comercio impartido pola EUEE

 

Calendario de Exames do Grao en Comercio. Curso Académico 2020-2021

 

1º Cuadrimestre

 
 

 


2º Cuadrimestre

 
 

Convocatoria de Xullo

 
 

Traballo Fin de Grao (T.F.G.)

O alumnado que cursara Cuarto Curso no Curso Académico 2019-2020, ademáis de poder presentar o T.F.G. na primeira e na segunda oportunidade (Maio e Xullo), poderá ser evaluado do T.F.G. no primer cuatrimestre do Curso Académico 2020-2021, sendo necesario para elo a realización duna solicitude por escrito. A presentación do T.F.G. se realizará a principios do ano 2021.

Convocatoria de Fin de Carrera 2020-2021

  • Período de Exames: do 21/09/2020 ó 08/10/2020.
 
 

 

Condicións para a Matrícula de Fin de Carreira:

  • Máximo de 24 E.C.T.S. para concluir os estudos. En esta cifra non se terán en conta os créditos do T.F.G.
  • Ter sido evaluado con anterioridade de estos contidos, excepto do T.F.G. É decir, ter suspendido con anterioridade esas materias. A condición de "Non presentado/a" non se considera como "evaluado/a".
  • Pode tratarse da primeira matrícula do T.F.G. Se garantizará que transcurra un período mínimo de 4 semanas desde o inicio do curso hasta a fecha de defensa do T.F.G.
  • A matrícula se formalizará por a totalidade dos E.C.T.S. que resten para finalizar o Grao.
  • En caso de presentarse ós exames e non superar algunha materia, solamente se terá dereito a presentarse no mes de Xullo.