Distribución del Alumnado en Grupos del Curso 2018-2019 del Grado en Comercio impartido por la E.U.E.E.

Primer Curso 1º Cuatrimestre

Clases Teóricas

Primer Curso - Curso Académico 2018-2019
Clases Teóricas
Grupo Letra del Apellido Aulas
Primero A A-K 31
Primero B L-Z 32

Clases Prácticas. Distribución General:

Primer Curso - Curso Académico 2018-2019
Clases Prácticas
Subgrupo de Prácticas Letra del Apellido Aulas
1 A-Fe 21
2 Fi-Ma 33
3 Mb-Z 34
4 convocatoria de setembro das PAU 31

 

Segundo Curso  1º Cuatrimestre

Clases Teóricas

Segundo Curso - Curso Académico 2018-2019
Clases Teóricas
Grupo Letra del Apellido Aulas
Único Todas 31

Clases Prácticas

Segundo Curso - Curso Académico 2018-2019
Grupos Prácticas para todas las materias salvo Idiomas
Subgrupo de Prácticas Letra del Apellido Aulas
1

A-C

+ TOD@S LOS/LAS ESTUDIANTES QUE ESCOGIERAN ALEMÁN

Ver aula para cada materia y

grupo en los horarios

2 D-M

Ver aula para cada materia y

grupo en los horarios

3 N-Z

Ver aula para cada materia y

grupo en los horarios

 

Segundo Curso - Curso Académico 2018-2019
Idioma Inglés
Subgrupo de Prácticas Letra del Apellido Aulas
1 A-M Lab. Idiomas
2 N-Z Lab. Idiomas

 

Segundo Curso - Curso Académico 2018-2019
Idioma Alemán
Grupo de Prácticas Letra del Apellido Aulas
Único Todas 202

 

Tercer Curso  1º Cuatrimestre

Clases Teóricas

Tercer Curso - Curso Académico 2018-2019
Clases Teóricas
Grupo Letra del Apellido Aulas
Único Todas 32

 

 

Clases Prácticas

Tercer Curso - Curso Académico 2018-2019
Grupos Prácticas para todas las materias salvo Alemán
Subgrupo de Prácticas Letra del Apellido Aulas
1

A-Ga

+TOD@S LOS/LAS ESTUDIANTES QUE ESCOGIERAN ALEMÁN

Ver aula para cada materia y

grupo en los horarios

2 Gb-Z

Ver aula para cada materia y 

grupo en los horarios

 

Tercer Curso - Curso Académico 2018-2019
Idioma Alemán
Grupo de Prácticas Letra del Apellido Aulas
Único Todas 202

 

 

Cuarto Curso  1º Cuatrimestre

Clases Teóricas - Materias Obligatorias

Cuarto Curso - Curso Académico 2018-2019
Clases Teóricas - Materias Obligatorias
Grupo Letra del Apellido Aulas
Único Todas 22

Clases Teóricas - Materias Optativas

Cuarto Curso - Curso Académico 2018-2019
Clases Teóricas - Materias Optativas
Grupo Letra del Apellido Aulas
Único Todas 22

Clases Prácticas

Cuarto Curso - Curso Académico 2018-2019
Clases Prácticas de materias con un solo grupo de prácticas
MATERIAS Letra del Apellido Aulas

INVESTIGACIÓN OPERATIVA NA EMPRESA COMERCIAL

XESTIÓN DE RISCOS FINANCEIROS E COMERCIAIS

INSTITUCIÓNS DA SEGURIDADE SOCIAL

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL

TODOS 22

 

Cuarto Curso - Curso Académico 2018-2019
CREACIÓN DE EMPRESAS COMERCIAIS
Subgrupo de Prácticas Letra del Apellido Aulas
1 A-L Informática
2 M-Z Informática

 

Cuarto Curso - Curso Académico 2018-2019

SISTEMAS DA INFORMACIÓN INTEGRADOS PARA A XESTIÓN

Subgrupo de Prácticas Letra del Apellido Aulas
1 A-Ra Informática
2

Rb-Z

+ tod@s los/las estudiantes matriculad@s en

“INVESTIGACIÓN OPERATIVA NA EMPRESA COMERCIAL“

Informática
 

 

Cuarto Curso - Curso Académico 2018-2019
COMBINACIÓNS DE NEGOCIOS
Subgrupo de Prácticas Letra del Apellido Aulas
1 A-L Informática
2 M-Z Informática
 
Cuarto Curso - Curso Académico 2018-2019
HABILIDADES PERSOAIS, DIRECTIVAS E COMERCIAIS
Subgrupo de Prácticas Letra del Apellido Aulas
1 A-L Informática
2 M-Z Informática

 

 

Nota:

  • Aula de Idioma Alemán:Aula 202.
  • Aula de Prácticas de Inglés: Laboratorio de Idiomas (Segundo Piso del Edificio Central).