Commerce Degree Student Distribution Groups

Primer Curso 2º Cuatrimestre

Clases Teóricas

Primer Curso - Curso Académico 2018-2019
Clases Teóricas
Grupo Letra del Apellido Aulas
Primero A A-K 31
Primero B L-Z 32

Clases Prácticas. Distribución General:

Primer Curso - Curso Académico 2018-2019
Clases Prácticas
Subgrupo de Prácticas Letra del Apellido Aulas
1 A-C 21
2 D-K 33
3 L-Pa 34
4 Pb-Z 31

 

Segundo Curso  2º Cuatrimestre

Clases Teóricas

Segundo Curso - Curso Académico 2018-2019
Clases Teóricas
Grupo Letra del Apellido Aulas
Único Todas 32

Clases Prácticas

Segundo Curso - Curso Académico 2018-2019
Subgrupo de Prácticas Letra del Apellido Aulas
1

A-F

Ver aula para cada materia y

grupo en los horarios

2 G-N

Ver aula para cada materia y

grupo en los horarios

3 O-Z

Ver aula para cada materia y

grupo en los horarios

 

Tercer Curso  2º Cuatrimestre

Clases Teóricas

Tercer Curso - Curso Académico 2018-2019
Clases Teóricas
Grupo Letra del Apellido Aulas
Único Todas 32

 

Clases Prácticas

Tercer Curso - Curso Académico 2018-2019
Subgrupo de Prácticas Letra del Apellido Aulas
1

A-Ga

Ver aula para cada materia y

grupo en los horarios

2 Gb-Z

Ver aula para cada materia y 

grupo en los horarios

 

 

Cuarto Curso  2º Cuatrimestre

Clases Teóricas - Materias Obligatorias

Cuarto Curso - Curso Académico 2018-2019
Clases Teóricas - Materias Obligatorias
Grupo Letra del Apellido Aulas
Único Todas 22

Clases Teóricas - Materias Optativas

Cuarto Curso - Curso Académico 2018-2019
Clases Teóricas - Materias Optativas
Grupo Letra del Apellido Aulas
Único Todas 22

Clases Prácticas

Cuarto Curso - Curso Académico 2018-2019
Clases Prácticas de materias con un solo grupo de prácticas
MATERIAS Letra del Apellido Aulas

Investigación de Mercados

Contratación Mercantil

Historia Económica e do Comercio

TODOS 22
Comercio Electrónico: Elementos Informáticos TODOS Aula informática 3
Economía Internacional TODOS Aula informática 2

 

Cuarto Curso - Curso Académico 2018-2019
Idioma para a Comunicación Internacional: Inglés
Subgrupo de Prácticas Letra del Apellido Aulas
1 A-L Informática
2 M-Z Informática

 

 
 

Nota:

  • Aula de Idioma Alemán:Aula 22.
  • Aula de Prácticas de Inglés: Laboratorio de Idiomas (Segundo Piso del Edificio Central).